در این نشست صالحی مدیر کل مدیریت بحران استانداری درخصوص برگزاری مانور یاد شده که در سطح یکی از مدارس کرمان برگزار می‌شود، به ایراد سخن پرداخت.

مدیریت بحران شهرداری نیز با توجه به اینکه از قبل نسبت به آموزش محله ای اقدام کرده است، اعلام آمادگی کرد که تیم امداد محله ای را در محل مانور سازماندهی کند.

لازم به ذکر است این مانور در ۱۵ آذر ماه جاری برگزار می‌شود.